raport ISC mai 2006La 10 mai 2006, la numai două luni de la începerea lucrărilor de construcție la Cathedral Plaza, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a efectuat un raport în care a constatat o serie de nereguli și ilegalități. Textul integral al raportului este disponibil aici.

Verificarea ISC s-a făcut la factorii cu responsabilități și la fața locului în perioada 26.04.2006 – 09.05.2006, și a fost urmare a mai multor memorii adresate Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) de către Arhiepiscopia Romano-Catolică București (ARCB), Senatul României, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și de Ministerul Culturii și Cultelor, prin care se contestă legalitatea autorizației de construire și începerea lucrărilor pentru „Cathedral Plaza”.

Raportul ISC priveşte „exercitarea controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și al calității în construcții la obiectivul: Cathedral Plaza  – clădire de birouri, spații comerciale situată în str. General Berthelot nr. 11-15 sector 1 București”.

În raportul de 18 pagini, ISC constată o serie de nereguli și ilegalități, ca de exemplu:

* „Menţionăm faptul că la dosar sunt două avize CTUAT-PMB cu acelaşi număr de înregistrare: 213/29.09.2005, semnate şi înregistrate, dar cu indicatori urbanistici diferiţi”;

* autorizaţia de construire a fost eliberată cu condiţii care nu au fost duse la îndeplinire de către investitor la data începerii lucrărilor de construire;

* autorizaţia de construire a fost eliberată pe baza unor documentaţii de urbanism care nu au toate avizele necesare;

* începerea lucrărilor duce la situaţii pentru care „nu există o cale obiectivă de atribuire a responsabilităţilor în cazul producerii unor avarii” la construcţiile învecinate, construcţii încadrate  ca monumente de arhitectură şi aflate sub protecţia unei legi speciale;

* nu au fost menţionate în certificatul de urbanism nr. 1973/83B*5701 din 13.06.2005 toate avizele legale necesare eliberării autorizaţiei de construire;

* contractul de cesiune nr. 675/24.09.2002 [prin care Primăria Municipiului București a dat investitorului în concesiune suprafața de teren de 70 mp] îşi pierde valabilitatea.

ISC cere, de asemenea, sancționarea arhitectului șef al Municipiului București „pentru neprezentarea documentelor și a actelor solicitate la control” și a arhitectului șef al Primăriei Sectorului 1 București „pentru emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate și de autorizații de construire în baza unor documentații incomplete, care nu conțin avizele și acordurile legale necesare”.

„Toate aspectele precizate în raport pun în discuție caracterul de legalitate a autorizației de construire nr. 179/18/B/43074 din 24.02.2006 eliberată de către Primăria Sectorului 1 București”, concluzionează Comisia ISC.

Translate »