ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREŞTI
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO)
Tel. +40 21 2015411 – Fax +40 21 3121207
birouldepresa@arcb.ro

 Nr. 637/ 13.09.2012

COMUNICAT DE PRESA
Cathedral Plaza, un uriaş cu picioare de lut, căruia i se va stinge lumina

 

Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa definitivă şi executorie nr. 2833/20.06.2012 a hotărât că imobilul Cathedral Plaza nu poate fi branşat în mod legal la alimentarea cu energie electrică, stabilind că avizarea unei astfel de operaţiuni ar reprezenta o contravenţie, dacă nu ar fi săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată infracţiune. Reamintim că Tribunalul Dâmboviţa, prin sentinţa civilă nr. 2520/2012, a permis declanşarea procedurilor de desfiinţare a clădirii Cathedral Plaza.

Conform cu conduita de nerespectare a legii, folosită permanent de la debutul acestui proiect şi până în prezent, Millennium Building Development (MBD) a încercat să obţină avizarea branşamentului la energie electrică anexând cererii sale autorizaţia anulată irevocabil de CA Suceava. Tribunalul Bucureşti, arată însă că respingerea avizării de branşare la energie electrică este corectă, întrucât la dosarul administrativ nu a fost depusă o autorizaţie valabilă.

Menţionăm că în prezent Cathedral Plaza este alimentată tot ilegal, din branşamentul de organizare de şantier pe care ar fi trebuit să îl desfiinţeze, aşa cum i s-a cerut de către ISC.

Construcţia este contestată încă din faşă de către ARCB, căreia i s-au alăturat, încă din 2006, zeci de asociaţii din societatea civilă, 153.000 de cetăţeni care au semnat petiţia împotriva acestui proiect. Ilegalitatea autorizaţiei de construire a fost suspectată încă de la începuturile sale de către ISC prin raportul întocmit în 10.05.2006, dovedită ulterior de Tribunalul Dâmboviţa prin sentinţa nr. 122/27.02.2009, confirmată în mod irevocabil de CA Suceava prin decizia nr. 1989/3.11.2010 şi consfinţită de către CEDO prin hotărârea sa din 10.04.2012.

În ultimele zile, reprezentanţii MBD creează confuzie în rândul opiniei publice, dând să se înţeleagă faptul că problema autorizaţiei de construire se mai discută încă. Ori, aceasta a fost analizată pe raza de jurisdicţie a 8 Curţi de Apel din România, la Curtea Constituţională şi la CEDO. Scorul general 16 – 1 în favoarea ARCB. (Pentru mai multe amănunte vă transmitem în anexă întregul parcurs al acestui sinuos proces, cu menţiunea că singura hotărâre favorabilă proiectului a fost anulată ulterior).

Edificiul ilegal Cathedral Plaza trebuie să dispară din peisajul urbanistic al Capitalei pentru faptul că nu există din punct de vedere juridic şi este periculos pentru vecinătăţi şi vieţile bucureştenilor, fiindcă a fost ridicat în grabă, folosindu-se materiale de calitate inferioară faţă de ceea ce prevedea caietul de sarcini şi nu au existat lucrări de conservare în cei 2 ani de suspendare a autorizaţiei, fiind expus coroziunii şi intemperiilor de tot felul, iar execuţia a avut multe lacune.

Trebuie precizat că după reluarea lucrărilor (septembrie 2009) ISC nu si-a asumat riscul participării la controlul lucrărilor ajunse în faze determinante, motivaţia fiind rezultată chiar din concluziile „Expertizei tehnice pentru reluarea execuţiei” întocmită de proiectantul structurii clădirii:

– „(…) în cei doi ani de zile de la emiterea sentinţei de suspendare a lucrărilor (10.07.2007 – septembrie 2009, n.n.) construcţia a fost expusă acţiunilor mediului înconjurător, fără ca vreo măsură de conservare să fie pusă în aplicare” (pag 5, cap. Istoric din raport),

– „Problemele apărute pe parcursul execuţiei: unele abateri de execuţie dincolo de toleranţele admise, cu precădere la verticalitatea profilelor metalice din infrastructură, implicit şi a piloţilor; lipsa de aprovizionare cu diametrul de armături prevăzut în proiect, înlocuite cu alte tipuri de bare, montarea incorectă a unor armături; segregarea betonului; fisuri în planşee; lungimi insuficiente de suprapunere a armăturilor, ancorare necorespunzătoare; probleme de continuitate în zona rosturilor de turnare (pag 30, pct 5.3. din raport),

– „(…) dintr-o eroare de comandă, în stâlpii BAR ai parterului a fost turnat beton clasa C20/25 în loc de C32/40” (pag. 34 din raport). Turnarea stâlpilor de rezistenţă BAR ai parterului cu un beton de o clasă inferioară C20/25 faţă de propunerea din proiect reprezintă o abatere foarte gravă deoarece stâlpii parterului susţin o clădire de 18 etaje cu o suprafaţă totală de 24.000 mp. şi o greutate de cca 30.000 de tone.

– „(…) încercările realizate de SC IMCOM SRL (laborator de încercări) pe betonul pus în operă au confirmat calitatea inferioară a betonului pus în operă, clasa de beton fiind inferioară celei prescrise”, astfel încât „se pune problema neasigurării valorii coeficienţilor de siguranţă pe care s-a contat în cadrul calculelor de dimensionare a acestor stâlpi” (pag 35 din raport);

– „(…) se pot observa zone incorect turnate din planşeul de peste subsol. Armăturile şi profilele metalice din capitel nu sunt înglobate în planşeu, o parte din armături sunt îndoite sau chiar rupte, profilele metalice şi armăturile prezintă semne de coroziune” (pag 42).

De asemenea, potrivit rapoartelor ştiinţifice („Cercetări asupra vibraţiilor în centrul istoric al Bucureştiului”, realizate în perioada 23.07 – 10.08.2007 de Observatorul de seismologie A. Bina din Italia; Raportul din 11 – 12.09.2007 al companiei americane Emanuel Necula Consulting Engineers şi SC B&J Servproiect SRL din Bucureşti), clădirea de birouri Cathedral Plaza prezintă, în caz de cutremur, un pericol foarte grav pentru Catedrala Sf. Iosif, din cauza vibraţiilor transmise, în raport de natura solului, materialele de construcţie şi vechimea Catedralei.

Ca urmare, construcţia auto-intitulată Cathedral Plaza nu poate prezenta nici o autorizaţie legală şi nici garanţia de bună execuţie, nefiind controlată calitativ de ISC. În aceste condiţii, menţinerea acesteia reprezintă, dincolo de aspectul de nelegalitate al autorizării, un veritabil pericol public, victima cea mai apropiată fiind chiar Catedrala Sf. Iosif, frecventată săptămânal de mii şi mii de credincioşi şi oficiali ai statelor europene.

 

Biroul de presă

Translate »