La 20 iulie 2005, arh. Adrian Bold, arhitect şef al Municipiului Bucureşti, a semnat Avizul CTUAT nr. 14/39/20.07.2005, „actualizare PUZ – Zona Catedralei Sf. Iosif, sector 1”. Documentul, înregistrat cu nr. 464525 din 04/07.2005, purtând antetul Direcţiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, semnătura arhitectului şef al Municipiului Bucureşti şi al inginerei „şef serviciu”, precum şi ştampila Direcţiei de Urbanism a primăriei, apare în două exemplare aparent identice, şi totuşi diferite. Cele două exemplare conţin coeficienţi diferiţi la POT max (procent de ocupare al terenului) – un exemplar specifică 46%, alt exemplar specifică 53%, şi o descriere diferită a etajării imobilului – un exemplare specifică 4S+P+19-19 E, altul 4S+P+18+etaj tehnic.

Beneficiarul avizului este Millennium Building Development S.R.L.

Vedeţi cele două exemplare ale documentului aici.

Translate »