hotarare Senat 19022007Prin Hotărârea nr. 5 din 19 februarie 2007, Senatul României a aprobat concluziile Comisiei de ancheta care a avut drept scop investigarea condițiilor de legalitate și de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Plaza” în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif” din București, precum și a proiectelor de construire și de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul București. Totodată, a sesizat Guvernul României pentru realizarea măsurilor prevăzute în concluziile raportului. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 23 februarie 2007.

Iată concluziile celui de-al doilea raport al Comisiei de anchetă a Senatului:

„Din actele și lucrările Comisiei referitoare la al doilea obiectiv stabilit prin Hotărârea Senatului nr. 23/2006 , se propun spre a fi reținute următoarele concluzii:
– s-a constatat existenţa unui interes real din partea promotorilor şi „grupurilor de interese” specializate pe proiecte imobiliare pentru a-şi desfăşura activitatea în zonele istorice din municipiul Bucureşti. Proiectele de construire şi sistematizare realizate până în prezent au ţintit cu precădere zonele consacrate istoric, urbanistic şi arhitectural;

– este evidentă slăbiciunea autorităţilor locale care au manifestat o opoziţie formală, incapabilă să respingă realizarea proiectelor de construire în zonele istorice ale municipiului Bucureşti. Autorităţile nu au dorit să reziste presiunii mediului de afaceri, în ciuda evidenţei conform căreia proiectele de construcţie nu se armonizează ambiental stilistic, arhitectural şi sistematic în împrejurimile apropiate;

– interesul celor care promovează astfel de construcţii în zonele protejate, istorice şi formal protejate, determină necesitatea ca autorităţile publice, locale şi centrale, să stabilească distinct o strategie realizată cu consultarea comunităţii, astfel încât aceste zone să fie în mod real protejate;

– autorităţile locale nu au finalizat cu prioritate planul de detaliu al zonelor protejate, astfel încât acestea să fie cunoscute de către promotorii proiectelor de construcţii în zonele istorice consacrate ale municipiului, motiv pentru care există un conflict între locuitorii zonelor în astfel de situaţii şi realizatorii construcţiilor proiectate în zonele protejate;

– se impun măsuri urgente şi ferme ce se vor lua de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile de sector, pentru a identifica şi evita cazuri similare cu cel de la Cathedral Plaza. Întrucât raportul demonstrează că prin PUD au loc intervenţii derogatorii de la PUG şi PUZ, chiar de la un PUZ restrictiv al zonelor protejate cu regimul de avizare a proiectelor, se poate conchide că legislaţia actuală nu protejează eficient şi real zonele istorice, de aceea Comisia solicită Guvernului României să revadă de urgenţă legislaţia în vigoare şi, după armonizarea opiniilor tuturor structurilor administrative competente, să regândească cadrul legal actual;

– până la adoptarea legislaţiei solicitate anterior, propunem elaborarea unui proiect de lege, în procedură de urgenţă, prin care să se interzică emiterea, de către autorităţile administraţiei publice, a unor acte administrative. Avem în vedere actele administrative de autorizare a construirii, modificării sau desfiinţării construcţiilor care afectează zona istorică şi zona verde a Capitalei, precum şi retrocedarea, în baza legilor proprietăţii, a unor asemenea imobile, construcţii sau terenuri”.

Citiți textul integral al Hotărârii Senatului aici .

Translate »