logo-color2CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

Bucureşti, nr. 23/08.05.2015

Întruniţi la Satu Mare în sesiunea de primăvară a Conferinţei Episcopilor din România, episcopii romano-catolici şi greco-catolici din ţară formulează următoarea

DECLARAŢIE PUBLICĂ

Prin prezenta, ne manifestăm nemulţumirea şi profunda îngrijorare faţă de atitudinea autorităţilor din ţara noastră vizavi de situaţia Catedralei romano-catolice Sf. losif, Biserică-mamă a Arhidiecezei mitropolitane de Bucureşti şi monument istoric înscris în patrimoniul naţional şi european.

în ciuda hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile care au stabilit în mod clar ilegalitatea clădirii construite în imediata vecinătate a Catedralei Sf. losif şi au obligat Guvernul la exproprierea imobilului pentru cauză de utilitate publică, respectiv Primăria Capitalei la dezmembrarea edificiului ilegal, constatăm ignorarea cu rea-voinţă a deciziilor Justiţiei de către autorităţile din România,
eschivarea de la obligaţiile ce le revin, încălcarea Constituţiei ţării, a statului de drept şi a valorilor naţionale.

Considerăm inadmisibilă şi periculoasă dezinformarea gravă vehiculată în mass-media de către Primarul General al Capitalei, în concordanţă cu noul proprietar, în ceea ce priveşte situaţia juridică a clădirii auto-intitulate Cathedral Piaza, suma intenţionat exagerată necesară dezmembrării clădirii ilegale şi aşa-zisa punere în pericol a Catedralei în cazul dezmembrării colosului ilegal.

Reiterăm pe această cale solicitările pe care le-am înaintat în trecut şi cerem din nou autorităţilor în drept să înceteze tergiversările şi să pună fără întârziere în aplicare deciziile Justiţiei: dezmembrarea clădirii ilegale şi refacerea parcului existent anterior. Totodată, ne unim declaraţiilor episcopilor catolici din sud-estul Europei, amintind că locaşul de cult Catedrala Sf. losif aparţine nu numai cultului romano-catolic din România ci întregii societăţi româneşti, fiind parte a tradiţiei religioase, a istoriei, culturii şi valorii de expresie a poporului român.

Cerem Guvernului României să se implice în mod categoric pentru exproprierea terenului pentru utilitate publică şi în refacerea cadrului construit preexistent construcţiei ilegale, apreciind că atât conservarea cât şi punerea în valoare a Catedralei ţin de o decizie a executivului care vizează interesul naţional.

Lansăm un apel public către toate autorităţile, instituţiile de învăţământ şi toţi profesioniştii din ţară să nu-şi dea concursul la întârzierea şi împiedicarea punerii în aplicare a deciziei irevocabile de dezmembrare a clădirii ilegale.

În România, ca în orice Stat de drept, trebuie să domine puterea legii şi a interesului naţional, şi nu puterea banului şi a intereselor obscure. Sunt îngrijorătoare, în acest sens, poziţiile exprimate în presă de actualul proprietar al clădirii ilegale, pe care le considerăm drept presiuni asupra autorităţilor Statului Român, ameninţări la adresa Bisericii Catolice din România şi tentative de deturnare a atenţiei de la punerea în aplicare a deciziilor irevocabile ale Justiţiei româneşti, favorabile Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti.

Sursa: Conferința Episcopilor catolici din România

Translate »