decizie 01102014La 1 octombrie 2014, Tribunalul Bucureşti secţia a VI-a civilă, cu Decizia civilă nr. 3024, irevocabilă, a anulat contractul pe care SC Millennium Building Development SRL îl încheiase cu SC Distrigaz Sud Reţele SRL pentru racordarea la gaze a imobilului Cathedral Plaza.

Aşa cum se arată în Decizie, „pentru încheierea contractului de racordare, solicitantul trebuie să anexeze cererii o serie de documente, între care şi actul de proprietate sau documente justificative care atestă dreptul de folosinţă a terenului/incintei/clădirii în care se constituie obiectivul”.

Însă instanţa a constatat că la data încheierii contractului de furnizare:
* autorizaţia de construire era anulată;
* dreptul de proprietate asupra construcţiei fusese radiat din cartea funciară;
* aşa-zisul proces-verbal de recepţie a clădirii nu este valabil, întrucât nu este semnat de către reprezentantul emitentului autorizaţiei de construire.

„Întrucât la data încheierii contractului de furnizare nu au fost îndeplinite cerinţele legale arătate edictate cu caracter imperativ, în mod legal şi temeinic s-a constatat nulitatea absolută a actului”, se arată în document.

Citiţi documentul integral aici.

Translate »